Framtidens vattenrening är redan här – 100% recirkulation

Ni som återanvänder vattnet i tex en fordonstvätt kan ta nästa steg i utvecklingen. Ett system utan farliga utsläpp.

Systemet behandlar anläggningarnas restprodukter och tvättvatten som en resurs istället för ett avfallsproblem. Systemet är patenterat och bygger på vattenrening genom kemisk fällning samt indunstarteknik.

I denna lösning renas allt processvatten med hjälp av Indunstarteknik. Genom att flytta vatten med hjälp av tankar och pumpar så utnyttjar vi kemikalier till max, värmen återanvänds och vi släpper inga farliga ämnen ut på avlopp – mer miljöanpassat blir det inte.

Anläggningar med 100% recirkulation

Det finns idag sex stycken anläggningar i drift för referens. Det är tre stycken personbilstvättar med GDS och tre stycken lastbilstvättar med tillhörande skensystem. Det dom flesta har gemensamt är att hela byggnadens golvbrunnar och verkstad är anslutna. Företagen har på detta sätt dödat diskussioner med myndigheter om farliga utsläpp.

Under 2018 byggs två anläggningar till. Två lastbilstvättar med tillhörande verkstad. I början av 2019 är det dags för nästa att tas i drift.

James Howley
Vice vd, service, personal
072-567 60 99

Jonas Höglund
Servicetekniker, Indunstare
072-567 60 94

Patrick Andersson
Servicetekniker
072-567 60 90

Tomas Axner
Key Account Manager
070-307 42 56

Faktura frågor
Taru Salo
08-584 304 80

James Howley
Vice vd, service, personal
james@washwater.se

Jonas Höglund
Servicetekniker, indunstare
jonas@washwater.se

Patrick Andersson
Servicetekniker
patrick@washwater.se

Tomas Axner
Key Account Manager
tomas@washwater.se

Order/Support
info@washwater.se