Vi renar vatten!

WashWater startade för 30 år sedan med att rena vatten till fordonstvättar med hjälp av kemisk fällning och recirkulation. Under vår resa har vi sökt efter den mest framstående tekniken inom vattenrening, en teknik som är så bra att spill och processvatten inte behöver släppas till avlopp. Ett rent vatten kan ju användas igen!

Vi fann att industrin hade den absolut bästa reningen, indunstarteknik. Idag har vi ett rikstäckande servicenät och tar hand om över 60 indunstaranläggningar på industrisidan. Vi har tagit industrins reningsteknik och byggt de första tvättanläggningarna för både personbilar och lastbillar som är helt utan utsläpp, där allt vatten återanvänds.

WashWater renar vatten! Våra 30 års erfarenhet inom vattenrening gör att vi kan agera erfarna rådgivare. Har du problem med utsläpp från din verksamhet och vill ha hjälp med frågor inom vattenrening, oavsett om det är en verkstad, biltvätt, stålindustri, textilindustri, eller om du behöver hjälp med marksanering, så är vi säkra på att vi kan hjälpa just dig!

Vår ledstjärna är den där fjällbäcken! Vi vill säkra att våra barn och barnbarn kan dricka det vattnet, även i framtiden!

© Copyright 2024 | Washwater Systems WW AB | ALL RIGHTS RESERVED