Vi bygger om Sverige – Är du vår nästa servicetekniker?

Vi tror att du är utbildad inom el/programmering eller styr- och reglerteknik. Även om du är nyutexaminerad kan du vara aktuell om du har en teknisk läggning med intresse för problemlösning och service. Hjärtat i våra installationer är vaccum indunstare. Du skulle få en gedigen utbildning av oss i Sverige och i Tyskland. Rollen kräver körkort och att du kan göra dig förstådd på svenska och engelska och innebär att du skulle vara på resande fot i hela Sverige, många gånger med egen planläggning av din tid. Service och installation i våra nordiska grannländer kan förekomma. Jobbet är självständigt med frihet under ansvar.

Vi tror att du bor någonstans i Mellansverige men även andra orter kan vara aktuella om du är rätt person.

Tjänstebil ingår efter den obligatoriska provanställningen och övriga villkor enligt överenskommelse.

Vilka är vi?

WashWater är ett företag som revolutionerar vattenanvändningen för bil- och lastbilstvätt genom 100% recirkulation, där vi kan stänga avloppen även om vi också samlar dessa från verkstaden. Vi arbetar även inom industrin där vi säkrar deras produktion genom att rena processvattnet. Tekniken är beprövad. Vi arbetar med vacuum indunstare för att rena vattnen och vi har en unik know-how i hur flöden skall hanteras för att vattnet skall kunna återanvändas, år ut och år in. Vi har idag ett 70tal installationer som servas 1-2 gånger om året och nu behöver vi förstärka vårt team. WashWater är agent för det tyska företaget H2O, som är den ledande leverantören av energieffektiva vakuumdestillationsanläggningar för återvinning av industriavloppsvatten i Europa och för närvarande sysselsätter de mer än 100 personer. Vatten är en av de mest värdefulla resurserna på vår jord. Att skydda det och göra det ekonomiskt förnybart är vår drivkraft. H2O är en globalt erkänd partner för våra kunder och säkerställer förverkligandet av avloppsvattenfri produktion med effektiva processer och säkra lösningar.

Intresserad?

Skicka din ansökan till info@washwater.se

Har du några frågor – ring gärna vår tekniske chef James Howley. Vi ser gärna att vi har din ansökan innan 30 april 2022.

Are you ready for a challenge?

we are looking for a:

Field Service Technician

for the support of our customers on-site. Location, Nordics, mainly Sweden. It would be a position with a lot of freedom to plan and schedule your service in a small and tight team. The customers are well known industries as well as car and truck washes. We have about 70 installations today, growing.

Your Tasks:

o Maintenance and troubleshooting of our machines, Vacuum evaporators, and systems for process water treatment
o Preparation of service reports, maintaining and expanding contacts with existing customers

Your Profile:

o Professional training as electrician, mechatronics engineer or mechanic with electrical knowledge
o Knowledge in handling of electrical components, pneumatic valves and pumps
o Language skills: Swedish and English
o Confident appearance
o Drivers licence

Opportunities for further training and promotion:

Comprehensive induction and targeted further training in the company’s own academy in Germany and with external training providers is an integral part of personnel development.

Who are we?

WashWater is a company that is revolutionizing the use of water for car and truck wash through 100% recycling, where we can close the drains, even if we also collect these from the workshop. We also work in the industry where we secure their production by purifying the process water. WashWater is the agent for the German company H2O, that is the leading supplier of energy-efficient vacuum distillation plants for recycling industrial wastewater in Europe and currently employs more than 100 people. Water is one of the most precious resources of our earth. Protecting it and making it economically renewable is our drive. H2O are a globally recognized partner for our customers and ensure the realization of wastewater-free production with efficient processes and safe solutions.

Interested?

Do you want to go this way with us? Send us your informative documents to info@washwater.se

If you have any questions, please call James Howley, technical manager, for more information. We would be happy to receive your applications before end of April.