Begränsningar och förutsättningar


Alla använda kemikalier måste kunna fungera i indunstaren
• Inte skapa beläggningar vilket begränsar verkningsgraden
• Inte skumma, vilket skulle försämra funktionen
Denna vattenrening är en sofistikerad process dvs måste drivas med kunskap och engagemang – inte med vänster hand

Kemikalier för din indunstare

WashWater och Macserien tillhandahåller kem för bland annat rengöring av din indunstare, anpassade och utvecklade för tekniken och applikationen. Produktionen ligger i Sverige och produkterna är högkoncentrerade för att minska miljöbelastningen och kostnader från transporter.