Vattenrening

Framtidens teknik för vattenrening är redan här – vacuumindunstning med 100% recirkulation!

Vatten är en gemensam global resurs och dess kvalitet och tillgång måste vårdas. Vår ledstjärna är att våra barn och barnbarn skall kunna dricka vattnet från den där fjällbäcken utan risk för sin hälsa!

Med indunstning och återanvändning av det destillerade vattnet står ni oberoende av myndigheternas krav på er anläggning gällande utsläpp, samt pris på vatten – idag och i framtiden! Och ni slipper höga kostnader för destruktion!

Vi har anammat industrins teknik också för fordonstvättar, ett komplett system utan utsläpp av olja, tungmetaller eller vatten. Systemet behandlar anläggningarnas restprodukter från verkstad, skurmaskiner och tvätt som en resurs i stället för ett avfallsproblem. Systemet bygger på tre IVL rapporter och är patenterat.