Vår vision

Med spetskompetens inom vattenrening

Washwater AB är ett företag med spetskompetens inom vattenrening, för industrin liksom för fordonsindustrin där utsläppsproblem är, eller kommer att bli, en kritisk faktor.

Hållbarhet och resursbesparing av bland annat vatten, har genomsyrat utvecklingen tillsammans med Macerien koncernen sedan början av 90 talet. Första fordonstvätten med 80%-ig recirkulation byggdes 1994 och hade en vattenåtgång per bil på runt 700L (dricksvatten)

Sedan dess har utvecklingen stadigt reducerat mängden färskvatten för fordonstvättar på olika sätt. Med resurstänkande belastar vi de kommunala reningsverken mindre. Washwater AB har utvecklat framtidens teknik, 100% recirkulation, där kompetens inom kemi och teknik är avgörande.

  • EU bidrag vid vidareutveckling av konceptet för fordonstvätt >20 år sedan
  • IVL projekt 1995, 2000 och 2004 avseende 100% cirkulation vid fordonstvätt

Vi jobbar för en bättre framtid för alla där vi måste vårda vårt viktigaste livsmedel VATTEN bättre.

Inom industrin kommer också vår kemikunskap väl till pass, för att säkerställa att vi kan optimera kundernas processer på bästa sätt. Våra industrikunder har varierande återanvändningsgrad på sitt vatten, men många återanvänder det till 100% och har inga utsläpp alls från sin process.

 Vi är med våra kunder hela vägen – vi har bemannat för service och support och säkrar rätt funktion året om. Vi bistår våra kunder också med provtagning för att säkra ett bekymmersfritt liv mot kommunerna.

Washwater konceptet

• Teknik

• Kemi – svensk/estnisk produktion

• Konsultation

• Installation

• Konstruktion

• Utbildning

• Service & support

• Fjärrövervakning