Miljö

WashWaters affärsmål är att på ett ekonomiskt och miljöanpassat sätt erbjuda kunderna ett komplett koncept som uppfyller förväntningarna avseende kvalitet, miljöaspekter och servicegrad.
Vi ska genom att kontinuerligt förbättra vårt arbetssätt, ständigt utveckla vårt miljöarbete. Ett helhetsperspektiv i alla miljöfrågor ska genomsyra vår verksamhet och inspirera medarbetare och kunder att tillsammans driva arbetet framåt på ett miljömedvetet sätt. Se bilaga till Miljöpolicy – Agenda 2030, för hållbar utveckling.

Vi erbjuder våra kunder ett system för vattenrening och recirkulering, vilket innebär att huvuddelen av vatten och kemikalier kan återanvändas och att huvuddelen av utsläppen av miljöfarliga ämnen till avloppsnätet uteblir.
I konceptet ingår också högkoncentrerade produkter, för att undvika onödiga transporter av vatten, miljöanpassade produkter med bibehållen hög effektivitet och returtagning av emballage vid leverans av kemikalier.